Scenariusz lekcji  języka  polskiego - klasa 5

 
Cele ogólne:

- wprowadzenie  ucznia  w  świat  kultury  europejskiej  w  jej  wymiarze  symbolicznym


Cele operacyjne:
Uczeń:
- omawia elementy świata przedstawionego
- rozpoznaje czytany utwór jako mit

- opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność

- krótko charakteryzuje bohaterów  i  określa motywy  ich  postępowania

- określa wartości ważne dla bohatera

- zna pochodzenie  i  znaczenie terminu  prometeizm

 

Metody:
- praca z tekstem, rozmowa, dyskusja
- oglądowa: ilustracje, pokaz

- praktycznego działania -  tworzenie krótkiego tekstu, ćwiczenia multimedialne,

Przebieg zajęć:

 

https://www.betalud.pl/mit2

8. Podsumowanie zajęć.

W jaki sposób  (według mitologii)  powstał  człowiek? 

/ został  ulepiony  z gliny  i  łez  przez  Prometeusza,  a  duszę  otrzymał  na prośbę Prometeusza od  Ateny /

 

Wymień najważniejsze  zasługi  Prometeusza  dla  ludzkości.

/ ulepienie z gliny,  otrzymanie duszy, nauka uprawy ziemi i wytwarzania narzędzi,  ogień,  wynegocjowanie ofiary  korzystnej  dla  ludzi  a  nie  dla  Zeusa /

 

Co oznacza "prometeizm"?

 

/ postawa  poświęcenia  się  dla  innych,  poniesienie  ofiary  dla  dobra  ludzi /

 

 

15. Zadanie pracy domowej.

Korzystając  z  mitu  o  Prometeuszu,  napisz,  jak starożytni  Grecy  tłumaczyli  zmianę pór dnia  i  wynalezienie ognia.


 

autor:  Beata  Ludwin

Temat: Do  twarzy  mu  z  tym  Kaukazem - mit  o tytanie, który poświęcił się dla ludzi.

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.