Scenariusz  lekcji  fizyki,   klasa 2  gimnazjum

 


 

autor:  Marzena Tenerowicz

Cel ogólny: Celem lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących prądu elektrycznego.

 

Cele operacyjne: VI Elektryczność. Uczeń: 8),9),10),11),12),13),14).

 

Metody i formy pracy: praca z całym zespołem klasowym, praca w grupach, pogadanka,

 

Pomoce dydaktyczne: tablica multimedialna,

 

Przebieg zajęć:

 1. Podanie tematu lekcji i określenie celu lekcji.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Odpytanie uczniów, rozwiązanie przez nich zagadnień przedstawionych na tablicy interaktywnej.   /TIK /

 https://learningapps.org/display?v=pdwecqh2v18

 

oraz  sprawdzenie znajomości jednostek. / TIK /

https://learningapps.org/display?v=pph0xqcpt18

 

Samoocena ucznia, ustalenie oceny.

 

 1. Wspólne podjęcie decyzji o metodzie i formie pracy z zespołem klasowym.
 2. Podział na grupy.  Każda grupa otrzymuje do rozwiązania problem, którego rozwiązanie zaprezentuje w formie graficznej na tablicy. Przypomnienie zasad pracy w grupach, rola lidera.

Podaj opór zastępczy trzech oporników o oporach R1=5 Ω, R2=3Ω, R3=2Ω połączonych:

 1. szeregowo
 2. równolegle

Wykonaj rysunki schematów.

 

 1. Prezentacja rozwiązań na tablicy.
 2. Krótka pogadanka na temat: Wytwarzanie energii elektrycznej, wspierana filmikiem: / TIK/

                https://youtu.be/YGb4rmqSftI

 

 1. Uczniowie wspólnie rozwiązują Quiz dotyczący omawianych zagadnień, zwracając uwagę na odnawialne i nieodnawialne formy energii. / TIK /

              https://learningapps.org/display?v=peybfk1rj18

 

 1. Podsumowanie lekcji. Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe.
 2. Zadanie domowe. Wyjaśnienie i omówienie zadania domowego.

       Str. 94 zadanie 10 i 12.

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.