Scenariusz zajęć klasa II  SP

 
Cele ogólne:
Dziecko:
- kształtuje poczucie tożsamości narodowej
- posiada wiedzę na określony temat
--poznaje polskie symbole narodowe (mapa, godło, flaga);
- wyjaśnia pojęcie „ojczyzna”;
- rozwija umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia;


Cele operacyjne:
Uczeń:
- umie czytać głośno, płynnie zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne ,
- umie wypowiadać się na temat swojej ojczyzny,
- wypowiada się pełnymi zdaniami,
- zna symbole narodowe i potrafi je opisać,
-  potrafi wskazać na mapie góry, morza, rzeki,
- potrafi układać zdania z rozsypanki wyrazowej,
- samodzielnie sprawdza poprawność wykonania zadania.


Metody:
- czynna: samodzielnych doświadczeń, zadań do wykonania
- słowna: opis, pogadanka ,praca z tekstem, rozmowa
- oglądowa: ilustracje, pokaz
- burza mózgów,
-  praktycznego działania,

Przebieg zajęć:

1. Rozwiązywanie krzyżówki - wprowadzenie do tematu. TIK

 

https://learningapps.org/display?v=pf9m1vd8318


2. Burza mózgów.

 

N. rysuje na tablicy duży dom. U. wymieniają skojarzenia z tym rysunkiem. Powieszenie na tablicy mapy Polski.

 

3. A czym jest Polska dla Cz. Janczarskiego dowiecie się z wiersza pt. „Co to jest Polska?”


Co to jest Polska? - spytał Jaś.
Polska to wieś i las, i zboże w polu
i szosa, którą pędzi do miasta autobus,
i samolot, co leci wysoko nad tobą.
Polska to miasto, strumień i rzeka,
i komin fabryczny, co dymi z daleka,
a nawet obłoki, gdy nad nimi mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie i książka na stole.

 

Pytania do tekstu:
- Czym jest Polska dla autora wiersza?, a dla Was?
- Kto wskaże palcem na mapie kontur Polski?
- Co ma wspólnego dom, który widzimy na tablicy z mapą Polski?
- Jakim miejscem jest dom?
- Co czujecie, kiedy jesteście w domu?

 

4. Oglądnięcie filmu edukacyjnego pt. Mały Polak”   / TIK /

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


5.  Zabawa ruchowa „Jedzie pociąg z daleka’
 

Czeka nas dzisiaj podróż daleka.
Niech nikt nie karze na siebie czekać.

W pociąg wsiadamy i odjeżdżamy.
Dzieci wsiadają do pociągu i śpiewają’
Jedzie pociąg z daleka,
Ani chwili nie czeka,
konduktorze łaskawy,
zawieź nas do ......
A dokąd?


Zaproszenie dzieci w podróż po Polsce – Niezwykłe lekcje rytmiki: „Podróż z Polakiem”   / TIK /

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


6 .Rozmowa na temat zakończonej zabawy:


Jakie miasta odwiedziliśmy podczas naszej podróży?
Do jakiego miasta dotarliśmy na koniec?

7. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i przepisywanie ich z utrudnieniami do zeszytu.

 

Praca indywidualna zróżnicowana.


Polska     jest     naszą     Ojczyzną.
Orzeł    biały     jest     naszym      godłem.


8. Podsumowanie zajęć:

 

Quiz „Co wiem o Polsce?”:


Nasz kraj to ....................  - Polska
Godło Polski to............................ - Biały Orzeł na czerwonym tle
Flaga Polski ma kolor .....................................  -  biało - czerwony
Dawna stolica Polski to ..................................  - Kraków
Stolica Polski to.................................. -  Warszawa
Polska leży w .....................................  - Europie
Mieszkamy w Polsce, jesteśmy ....................................  - Polakami


13.Przypomnienie i prezentacja symboli narodowych.
14. Uzupełnianie zdań w kartach pracy.
15. Zadanie pracy domowej.

 

Temat lekcji:  Mój kraj – Polska.
 

autor:  Bogusława Janek

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.