Konspekt lekcji Biologii w klasie VII .

Przygotowała: Agnieszka Turska

 

 

 1. Temat : Mechanizm wymiany gazowej.
 2. Cel ogólny: Celem lekcji jest opracowanie nowego tematu związanego z mechanizmem wymiany gazowej.
 3. Cele operacyjne: VII Układ Oddechowy.Uczeń:1), 2), 3), 4).
 4. Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.
 5. Metody pracy: pogadanka, doświadczenie .
 6. Środki dydaktyczne: karty pracy, lusterka kieszonkowe, metr krawiecki, tablica interaktywna
 7. Przebieg lekcji:

1.         Podanie tematu lekcji i określenie celu lekcji.

2.         Sprawdzenie zadania domowego.

3.         Odpowiedz ustna ucznia, rozwiązanie zadań przedstawionych na tablicy interaktywnej. TIK

https://learningapps.org/display?v=p4kqowc2t18

https://learningapps.org/display?v=ppqfp8ftk18

Samoocena ucznia, wystawienie oceny.

4.   Wspólne podjęcie decyzji o metodzie i formie pracy z zespołem klasowym.

5.   Wprowadzenie pojęcia wentylacja płuc, wymiana gazowa                  

 1. Uczniowie oglądają krótki film o mechanizmie wymiany gazowej                                    http://scholaris.pl/resources/run/id/104622 .
 2. Wybranie dwóch uczniów do przeprowadzenia doświadczenia.

Mierzenie obwodu klatki piersiowej przy WDECHU i WYDECHU.UHUhhh Zapisanie wniosków. 

 

DOŚWIADCZENIE 1

Osoba

badana

Obwód kl.piers.

przy wdechu

Obwód kl.piers.

przy wydechu

Różnica długości

obwodów

 

1……………………

 

2……………………

 

 

 

 

 

WNIOSKI

CECHA

WDECH

WYDECH

KLATKA PIERSIOWA

 

 

MIĘŚNIE MIĘDZYŻEBROWE

 

 

PRZEPONA

 

 

3.Skład powietrza wdychanego i wydychanego (uczniowie na podstawie diagramów z zawartością % gazów- analizując określają różnice w składzie powietrza)-TIK.

 

4. Przypomnienie dośw.: Wykrywanie COw wydychanym powietrzu.

https://www.youtube.com/watch?v=4hLf4Ev6GlA   

4.Wykonanie doś 3. wykrywającego obecność pary wodnej w wydychanym powietrzu.

Doświadczenie 3

INSTRUKCJA

Wykrywanie pary wodnej w powietrzu wydychanym z płuc:

 Materiały: lusterko

Przebieg doświadczenia: Wciągnij powietrze do płuc, a następnie mocno chuchnij na lusterko przystawione blisko ust.

Wnioski i Obserwacje:

Obserwujemy „zaparowane lusterko” to efekt skraplania się pary wodnej zawartej w wydychanym powietrzu.

 1. Podsumowanie lekcji -uczniowie wykonują ćwiczenie wykorzystanie tablicy interaktywnej.

 

https://learningapps.org/display?v=psmo9ea6n18

 1. Zadanie domowe- wyjaśnienie i omówienie.
Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.