Scenariusz lekcji  języka  angielskiego - klasa 5

 
Cele ogólne:

- porównanie angielskich i polskich tradycji oraz obyczajów Bożego Narodzenia


Cele operacyjne:

Uczeń:

 • poznaje brytyjskie zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • zna i rozumie słownictwo dotyczące Świąt Bożego Narodzenia,
 • doskonali umiejętność czytania i słuchania,
 • rozwija umiejętności interpersonalne, integruje się z klasą oraz uczy się współpracy
  w grupie.

Metody i formy pracy: burza mózgów, komunikacyjna, aktywizująca, praca w grupie, z całą klasą

Pomoce dydaktyczne: tablica multimedialna

Przebieg zajęć:

I. Czynności wstępne:

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie obecności i zadania domowego.
 3. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

II. Rozgrzewka językowa:

 1. Brainstorming (burza mózgów): nauczyciel prosi uczniów o wymienienie wyrazów
  i wyrażeń kojarzących się ze Świętami Bożego Narodzenia.
 2. Ćwiczenie na tablicy multimedialnej – pasujące pary. Uczniowie dopasowują słowa związane z Bożym Narodzeniem do ich definicji (TIK).

https://learningapps.org/5087218

III. Zasadnicza część lekcji:

 1. Praca w grupach: Co wiecie o zwyczajach i tradycjach Bożego Narodzenia?
  Waszym zadaniem jest uzupełnienie tekstu brakującymi słowami poprzez wybranie  odpowiedniego
  wyrazu z rozwijalnej listy. (TIK)

https://learningapps.org/5087910

 1. Dyskusja na temat zwyczajów świątecznych występujących w Wielkiej Brytanii oraz Polsce, zastosowanie w wypowiedziach czasu Present Simple np. In Great Britain people eat turkey on Chrtistmas but in Poland we eat carp. In Poland and Britain people decorate a Christmas tree.
 2. Słuchanie kolędy, wspólne śpiewanie. (TIK)

https://www.youtube.com/watch?v=XylCCSIMlSA

 1. Zadanie pracy domowej:

Wykonaj kartkę świąteczną wraz z życzeniami w języku angielskim.

autor:  Alicja  Pufka

Temat: Christmas is coming. Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia.

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.